Bildirişlər

Saytın istifadəyə verilməsi

 
Nurlan Mammadov istifadəçinin şəkili
Saytın istifadəyə verilməsi
Nurlan Mammadovdən - Monday, 1 April 2019, 12:35 PM
 

Bakı Slavyan Universiteti üçün E-learning sistemi beta test rejimində istifadəyə verilir.