Course Image İbtidai siniflərdə ingilis dilinin TM

İbtidai siniflərdə ingilis dilinin tədrisi metodikası. Avropa dillərin klafedrasının müəllimi Leyla Musayeva bu kursu Əlavə təhsil şöbəsinin İDM-103 qrupu üçün təşkil etmişdir.