Available courses

Course Image İbtidai siniflərdə ingilis dilinin TM

İbtidai siniflərdə ingilis dilinin tədrisi metodikası. Avropa dillərin klafedrasının müəllimi Leyla Musayeva bu kursu Əlavə təhsil şöbəsinin İDM-103 qrupu üçün təşkil etmişdir.

Course Image Eksperimental psixologiya

Eksperimental psixologiya fənni üzrə kurs

Course Image Rus dili

Rus dilində onlayn dərslər

Course Image İngilis dilinin leksikologiyası

İngilis dilinin leksikası üzrə fənnin onlayn tədrisi