App title

www.tedris-bsu.org

modul 3. ✍ İMTAHANLARIN KEÇİRİLMƏ CƏDVƏLİ


✔ DAK üzrə bildirişlər

Dissertasiya müdafiəsinin günləri (Magistratura səviyyəsi)

Dövlət imtahanlarının keçirilməsi cədvəli (Bakalavriat səviyyəsi)