App title

javascript:document.forms['EditForm'].screen.value=3; document.forms['EditForm'].submit();

www.tedris-bsu.org

modul 3. ✍ İMTAHAN SESSİYASI


✔ Məlumat və nəticələr

Dərs zənglərinin qrafiki

Yay semestrinin dərs cədvəli

İmtahan nəticələri

İmtahan cədvəlləri

Sessiya barədə elan və bildirişlər

İmtahanın qiymət meyarları

Biliyin qiymətləndirilməsi

Akademik borcun ödənilməsi qaydası