Konfransa giriş / Entrance to the conference / Bход на конференцию

Hörmətli konfans iştirakçısı!
Siz мəruzənizin salındığı bölməyə daxil olmaqla konfransa qatıla bilərsiniz. Nəzərə alın ki, hansı təhsil müəssisəsi və təşkilatda işləməyinizdən asılı olmayaraq “MS Teams” platformasında qeydiyyatdan keçmiş istənilən login və parolla konfransa qoşulmaq olar.
Əgər “MS Teams”-də qeydiyyatınız yoxdursa bu haqda 21.12.2020-ci il tarixinədək konfans təşkilatçılarına məlumat verməyiniz xahiiş olunur.
Təşkilat komitəsi

***

Уважаемый участник конференции!
Вы можете принять участие в работе конференции, посетив секцию, в которой заявлен Ваш доклад. Обратите внимание, что независимо от того, в каком учебном заведении или организации Вы работаете, присоединиться к конференции можно под любым логином и паролем, зарегистрированным на платформе “MS Teams”. Если у Вас нет регистрации в MS Teams, то просим Вас сообщить об этом организаторам конференции до 21.12.2020 года.
Оргкомитет конференции

***

Dear participant of the conference!
You can take part in the work of the conference by visiting the section in which your report is declared. Note, that no matter in what educational institution or organization you work, you can join the conference with any login and password registered on the “MS Teams” platform. If you don’t have registration in MS Teams, we ask you to inform the conference organizers about it till 21.12.2020.
Conference Organizing Committee

[Скачать программу / Download the program / Proqramı yüklə]

24.12.2020
11:00 A.M
.

Enter to Plenary (11:00 A.M.)

Enter to section 1.1 (Filologiya elmləri) (12:00 A.M.)

Enter to section 1.2. (Filologiya elmləri) (12:00 A.M.)

Enter to section 2 (İctimai elmlər) (12:00 A.M.)

Enter to section 3 (Xarici dillər və onlarınn tədrisi metodikası) (12:00 A.M.)

Enter to section 4 (Pedaqoji və psixoloji elmlər) (12:00 A.M.)

Closing (4:00 P.M.)

Republic of Azerbaijan, Baku
Baku Slavic University
International online conference on MS Teams

Sosial şəbəkədə paylaşın: